Solutions30 behaalt VCA** certificaat

Werken in de telecomsector brengt risico’s met zich mee. Die reduceren is een topprioriteit, zowel voor onze medewerkers, onderaannemers als eindklanten. Het VCA**-certificaat toont aan dat we altijd de nodige preventiemaatregelen nemen om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van al alle betrokkenen te waarborgen.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Maar eigenlijk is VCA veel meer dan een checklist. Het is een volledig programma waarmee bedrijven door een onafhankelijke audit objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Raf Winnelinckx, CEO van Solutions30: “Veiligheid is voor Solutions30 een topprioriteit en dit voor onze werknemers, maar evengoed voor onze onderaannemers en onze eindklant. Met deze VCA** is ons bedrijf klaar om haar rol als hoofdaannemer in grote telecomprojecten met verve te vervullen.”

Solutions30 behaalt VCA certificaat